Engelse vertaling van ons boek ‘The Houses’

We zijn trots om ons boek nu ook in het Engels te kunnen aanbieden: ‘The Houses. Towards a sustainable penitentiary approach’!

Bestellen kan door een mailtje met je gegevens te sturen naar info@dehuizen.be en €30 (€25 voor het boek + €5 verzendingskosten) over te schrijven op rekeningnummer BE09 5230 8056 6457 (Triodos Bank).


De Huizen krijgt prijs voor meest verdienstelijke criminologisch project van de VLAC

De Vereniging van Afgestudeerde Leuvense Criminologen (VLAC) vereerde ons met de prijs voor meest verdienstelijke criminologisch project!

“Bijzonder aan dit project is het interdisciplinaire karakter ervan. Natuurlijk vraagt de verwezenlijking van dit ambitieuze project tijd, inzet, doorzettingsvermogen en een breed maatschappelijk draagvlak. Tijd, inzet en doorzettingsvermogen heeft vzw De Huizen. Daarnaast kan het concept van detentiehuizen ook op internationale interesse rekenen. Met deze prijs hopen we een klein steentje te kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw van het maatschappelijk draagvlak dat nodig is voor het welslagen van dit project.”